memorandumski papir


Memorandum je list papira, najčešće formata A4 (210 x 297 mm). Memorandumi sadrže osnovne podatke Vašeg poduzeća. Postoje određena pravila koja treba poštivati, a jedno od tih pravila nam govori da svako poduzeće ima vlastiti, jedinstveni memorandum.

Memorandumi se tiskaju na offsetnim papirima 80, 90 i 100 gr. , u jednoj ili više boja. Jedinstven tj. originalan memorandum svakako bi trebale imati sve tvrtke koje žele uspješno poslovati te steći povjerenje svojih klijenata.

Za datoteke koje su prevelike za slanje e-mailom pošaljite putem JumboMaila www.2shared.com ili www.wikisend.com