Tisak kataloga


Katalozi prvenstveno trebaju Vašu tvrtku predstaviti u najboljem mogućem svijetlu. Oni moraju biti profesionalno izrađeni i odgovarati potrebama Vaših klijenata te ukazivati na sve prednosti koje će im donijeti korištenje baš Vaših usluga i proizvoda.

Tisak kataloga najčešće vršimo na formatu: A4 (21 x 29,7 cm), A5 (14,8 x 21 cm) na 170 gr ili 250 gr sjajnom ili mat papiru.

Najčešće naklade su: 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 ili po vlastitim željama.


 

Za datoteke koje su prevelike za slanje e-mailom pošaljite putem JumboMaila www.2shared.com ili www.wikisend.com