Tisak letaka


Letak (eng. „Flayer“) je promotivni materijal za određene marketinške akcije. Važno je da dizajn letka bude prilagođen potrebama željenog tržišta. Tekst letka mora biti sažet i jezgrovit, naslov mora sadržavati do nekoliko riječi. Većina ljudi sigurno neće čitat duge i složene letke. Prednost letka je direktna distribucija, kao i njegova veličina. Letak može biti malen ali sa svim informacijama koje ste procijenili važnima za prenijeti. Obavezno morate unijeti broj telefona ili e-mail adresu da bi Vas mogli kontaktirati te radi dodatnih informacija poželjno je da unesete i Vašu web stranicu.

Postoje četiri vrste letaka:


  • 'Pozivni letak' - najavljuje neki događaj,obično se dijeli na ulicama.
  • 'Letak s dodatnim informacijama' - namijenjen ljudima koji traže dodatne informacije,moguća fotografija.
  • 'Obični letak' - tiskan obostrano, savijan na pola ili na trećine. Obavezne fotografije.
  • 'Ulični letak' - vrlo kratkog sadržaja i lako čitljiv. Sadrže kratki tekst i fotografiju ili ilustraciju.

Tisak letaka se možemo tiskati raznim tehnikama ovisno o nakladi i broju korištenih boja: offsetni tisak i digitalni tisak (full color).

Letci mogu biti u jednoj boji ili u full-coloru, te je moguća kombinacija raznih fotografija i znakova s tekstualnim dijelom.

Standardni formati za tisak letaka su:


  • 210×297 mm (A4)
  • 148×210 mm (A5)
  • 105×148 mm (A6)
  • 74×105 mm (A7)


Format možmo prilagoditi potrebama naručitelja, a najčešće narudžbe su: 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 ili prema Vašim željama.

Digitalni tisak letaka

(tisak za manje naklade)

Digitalnim tiskom najnovije generacije Vaše letke sada možemo otisnuti u malim količinama i vrlo kvalitetno.

Uspješnost nekog letka se mjeri njegovim odazivom, 1% se smatra dobrim poslovnim rezultatom, a to je na 10 000 podijeljenih letaka što znači zavidnih 100 novih klijenata. Da li Vam je potrebna pomoć pri dizajnu samog letka? Naš stručni i iskusni tim Vam stoji na raspolaganju, slobodno nas kontaktirajte,rado ćemo Vam pomoći. Kliknite na slike ispod i pogledajte naše radove.

Za datoteke koje su prevelike za slanje e-mailom pošaljite putem JumboMaila www.2shared.com ili www.wikisend.com